Bộ TT&TT yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông mở rộng dung lượng băng thông Internet phục vụ làm việc, dạy học từ xa

Máy trợ thở Metran: Sản phẩm trị Covid-19 của một người Việt Nam ở Nhật

Máy thở cho người bệnh Covid-19 hoạt động như thế nào?

Máy thở thiết yếu thế nào trong cuộc chiến chống dịch Covid-19?

Bộ TT&TT yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông mở rộng dung lượng băng thông kết nối Internet phục vụ thực hiện việc, dạy học từ xa. Ảnh: NN

Trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19, việc đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt, đặc biệt chính là bảo đảm chất lượng dịch vụ Internet, đóng vai trò quan trọng trong công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống dịch của chính quyền các cấp, cũng như đảm bảo nhu cầu thông tin, học tập, thực hiện việc đến từ xa, giải trí và các dịch vụ trực tuyến… của người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Do đó, Bộ TT&TT yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông xây dựng, rà soát cập nhật , và đưa vào triển khai các phương án vận hành mạng lưới nhằm bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng chống dịch bệnh , và chất lượng dịch vụ viễn thông trong mọi tình huống của dịch bệnh Covid-19.

Khi xây dựng các phương án, Bộ TT&TT lưu ý các doanh nghiệp một số vấn đề cụ thể như: tổ chức làm việc theo nguyên tắc dự phòng nhân lực, địa điểm làm việc dự phòng khi bị cách ly, đảm bảo hậu cần tại chỗ để trực kỹ thuật 24/24 giờ, các tình huống triển khai khi xảy ra một số hoặc nhiều các đài, trạm, khu vực bị cách ly.

Bộ TT&TT cũng yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông mở rộng dung lượng băng thông kết nối Internet, nâng cao chất lượng các dịch vụ viễn thông, đặc biệt chính là các dịch vụ phục vụ cho thực hiện việc trực tuyến, dạy và học đến từ xa.

Các doanh nghiệp phải rà soát, bố trí lại trang thiết bị dự phòng, các xe phát sóng lưu động, các phương án truyền dẫn dự phòng, thiết lập các tổ, nhóm kỹ thuật sẵn sàng xử lý sự cố, ứng cứu thông tin và triển khai mở rộng mạng lưới để đáp ứng nhu cầu phát sinh về dịch vụ viễn thông của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân, đặc biệt là tại những vùng dịch bệnh , và khu cách ly tập trung.

Trong thời gian cách ly toàn xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ, phải tránh tối đa việc tiếp xúc trực tiếp, tăng cường giao dịch gián tiếp với khách hàng chỉ bằng các biện pháp công nghệ, có hình thức hướng dẫn phù hợp cho khách hàng để sử dụng tối ưu các dịch vụ viễn thông.

Ngoài ra, phải trợ giúp , và ứng cứu lẫn nhau giữa các doanh nghiệp viễn thông ở trên cùng địa bàn khi cần thiết để bảo đảm thông tin liên lạc và chất lượng dịch vụ trong mọi tình huống.

Trong văn bản chỉ đạo vừa gửi đi, Bộ TT&TT yêu cầu các doanh nghiệp làm nghiêm chỉ đạo, điều hành về phòng chống dịch Covid-19 của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra. Cùng với đó, các doanh nghiệp phải xây dựng phương án đảm bảo an toàn tối đa cho cán bộ, nhân viên, người lao động nói chung , lực lượng vận hành mạng lưới, xử lý sự cố , ứng cứu thông tin nói riêng.

Duy Vũ